Інформація для роздумів

СНІД – класичний приклад голу, який людство забило у власні ворота.
Принцеса Анна (Великобританія)

СНІД є однією з найболючіших проблем, з якими зіткнулося людство у двадцятому столітті та увійшло в двадцять перше.
Проблема СНІДу є особливо гострою і безжалісною саме серед молоді, бо масштаби поширення цієї невиліковної хвороби приголомшують.
І міжнародні, і вітчизняні експерти попереджають: якщо у найближчі 10 років не буде знайдено ефективний та недорогий засіб лікування СНІДу, і захворюваність ростиме такими ж тем-пами, половина населення України молодого віку може вимерти.
У 1988 р. в Україні було лише 2 випадки СНІДу, а на сьогодні це число зросло більш ніж у 500 тис. разів. Якщо ця тенденція збережеться, то в найближчий час кількість випадків ВІЛ/СНІДу сягне 1,5 млн. І це лише реєстровані випадки.
На сьогодні відомі такі шляхи передачі ВІЛ від однієї людини до іншої:
ін’єкції нестерильною голкою;
переливання інфікованої крові;
статевим шляхом;
від інфікованої матері до новонародженої дитини.
Оскільки умови нашого життя не дуже стерильні, то цілковитої впевненості у захищеності від ВІЛ/СНІДу немає ні у кого.
Пропонуємо інформацію для роздумів.

27. Авілов С. Діагноз «CНІД» все ще вирок? / С. Авілов // Світогляд. – 2007. – № 6. – С. 47 – 51.
Представлено СНІД як поки ще невиліковну хворобу.

28. Акіменко А. Вірус ВІЛ замовляли? / А. Акіменко // День. – 2003. – 3 верес. – С. 5.
Стаття про катастрофічний ріст епідемії ВІЛ/СНІДу в Сумах. Статистика свідчить, що зараження відбувається статевим шляхом.

29. Балашова О. В. Методична розробка уроку «Проблема СНІДу в Україні та світі» / О. В. Балашова // Безпека життєдіяльн. – 2005. – № 11. – С. 39 – 42.

30. Барсукова І. Стара платівка довго грає / І. Барсукова // Уряд. кур’єр. – 2006. – 23 лют. – С. 19.
Про СНІД та наркоманію як стару проблему, яка існує вже довго та стає дедалі актуальнішою.

31. Варивончик Д. В. Пандемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: реогляд сьогодення / Д. В. Варивончик // Безпека життєдіяльн. – 2006. – № 1. – С. 15.
Йдеться про те, що епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні переросла у пандемію, наводяться статистичні дані.

32. ВІЛ-інфекція в Україні : інформ. бюл. / М-во охорони здоров’я України, Укр. центр профілактики і боротьби зі СНІДом, Центр. сан-епід. станція МОЗ України. – К., 2011. – № 35. – 62 c.

У інформаційному бюлетені повідомляється про позитивні та негативні тенденції у статистиці захворюваності на СНІД в Україні. Позитивним є те, що на 1 % зменшився рівень поширення ВІЛ-інфекції серед 15–24-річних молодих людей. А негативним те – що в Києві рівень поширення ВІЛ, особливо серед наркозалежних, залишається вищим за середній по Україні.

33. ВІЛ/СНІД. Знання і розуміння : позакл. год. / Т. Семигіна // Шк. б-ка. – 2010. – № 5. – С. 22 – 24.

Пропонований захід знайомить зі шляхами зараження ВІЛ/СНІДом і правилами поводження з людьми, яких вразив цей вірус.

34. ВІЛ. СНІД. Люди, які живуть з ВІЛ: міфи та факти / СНІД Фонд Схід-Захід. – К., 2004. – 31 с.

У виданні наведено судження про ВІЛ/СНІД та факти з життя людей, які живуть з ВІЛ.

35. Власенко І. Триголовий змій великої загрози / І. Власенко // Уряд. кур’єр. – 2006. – 13 трав. – С. 11 – 12.

У статті йдеться мова про небезпеку невиліковних хвороб, у тому числі й СНІД, у молодих людей, що вживають наркотики та ведуть безладне статеве життя.

36. Войтенко В. Епідемія ВІЛ/СНІДу як проблема аварійного управління / В. Войтенко // Сл. Просвіти. – 2008. – 12 – 18 черв. (№ 24). – С. 4.

Йдеться про складнощі профілактики ВІЛ/СНІДу в молоді.

37. Все про синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ) / О. О. Берзіна // Позакл. час. – 2008. – № 11. – С. 97 – 103.

Запропоновано вичерпну інформацію про те, що ВІЛ/СНІД в Україні, продовжує розповсюджуватися та молодшає.

38. Діти і молодь, які живуть або працюють на вулиці: приховане обличчя ВІЛ в Україні / А. Гельчик. – К. : Вид. дім «Калита», 2006. – 231 с.

ББК 60.54(4Укр)
Д49
У виданні розповідається про те, що діти і молодь, які живуть або працюють на вулиці, мають більший ризик захворіти на ВІЛ/СНІД.

39. За 10 років ми будемо порівнювати себе з Південно-Африканською республікою, де 30% населення є ВІЛ-інфікованими / підгот. О. Юрченко // Хрещатик. – 2009. – 4 груд. – С. 3.

У статті висвітлюється тривожна тенденція: сьогодні Україна має всі шанси стати епіцентром ВІЛ-інфекції у Східній Європі. Більшість вражених – це молодь, особливо чоловіки 20 – 39 років.

40. Запорожан В. М. ВІЛ-інфекція і СНІД / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Здоров’я, 2004. –
636 с.
ББК 55.148
З-33

Представлено сучасні дані про епідеміологію, етіологію, патогенез, клініку, діагностику, диспансерне спостереження, лікування та профілактику ВІЛ-інфекції та СНІДу.

41. Зелений С. Б. Що ми повинні знати про СНІД : позакл. захід для учнів 8 – 11 кл. / С. Б. Зелений // Безпека життєдіяльн. – 2005. – № 11. – С. 63 – 67.

42. Знання про ВІЛ-інфекцію та СНІД // Стан та чинники здоров’я українcьких підлітків : моногр. / авт. кол. : О. М. Балакірєва та ін. ; ЮНІСЕФ ; Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. – К. : ТОВ «К. І. С.», 2011. – С. 127 – 130.

ББК 60.542.15
С76
Досліджено рівень знань молоді про ВІЛ-інфекцію та СНІД. Виявлено, що він є різним в учнів різної статі, різних навчальних закладів та регіонів проживання.

43. Калугіна Л. Епідемії людства / Л. Калугіна // Шк. світ. – 2011. – № 12. – С. 10 – 11.
Стаття розкриває причини розповсюдження ВІЛ-інфекції і СНІДу та інших небезпечних хвороб, наголошуючи на згубних звичках: наркоманії, алкоголізмі, проституції і т. п.

44. Кокіна В. СНІД – проблема медична і... трудова / В. Ко-кіна // Уряд. кур’єр. – 2008. – 6 груд. – С. 6.
У статті йде мова про те, що зараження ВІЛ/СНІДом у медичних закладах є проблемою і медичною, і трудовою.

45. Коcарева М. ВИЧ: на перекрёстке судьбы / М. Косарева // Натали. – 2010. – Окт. – С. 61 – 62.

Як жити з вірусом імунодифіциту – історія з життя.

46. Костюкевич В. СНІД: інфіковано близько 400 тисяч / В. Костюкевич // День. – 2004. – 3 черв. – С. 2.

Про спалах ВІЛ/СНІДу на Житомирщині.

47. Медико-психологические проблемы и социальная адаптация ВИЧ-положительных подростков / Аналит. Центр Юрия Левады. – М., 2009. – 130 с.

Представлено інформацію про найбільш розповсюджені медико-психологічні проблеми ВІЛ-позитивних підлітків та їх соціальну адаптацію.

48. Мельник А. М. Захищаймо самі себе від чуми ХХІ століття / А. М. Мельник // Безпека життєдіяльн. – 2009. – № 12. – С. 25 – 26.

У статті підкреслено основні постулати, знання яких може допомогти молодим людям не захворіти на ВІЛ/СНІД.

49. Молодим бути нелегко, зате надзвичайно цікаво / В. Кокіна // Уряд. кур’єр. – 2010. – 30 листоп. – С. 4.

Стаття містить інтерв’ю з міністром у справах сім’ї та молоді Равілем Сафіуліним, зокрема йдеться про проблему розповсюдження ВІЛ/СНІДу.

50. Нагорний О. Проблеми дитячої проституції в аспекті соціальної роботи / О. Нагорний // Студент. наук. часоп. – Чернігів, 2011. – С. 79 – 84.

ББК 74.58(4Укр)я43
С88
Розкрито витоки зараження ВІЛ/СНІДом у підлітковому віці, одним з яких є дитяча проституція. Представлено підходи до соціальної роботи з цією категорією молоді.

51. Неїжмак В. Какао чи кокаїн / В. Неїжмак // Україна молода. – 2011. – 22 черв. – С. 7.

Про контрабанду наркотиків та експорт СНІДу.

52. Околітенко Н. Так було і так буде / Н. Околітенко // Жінка. – 2008. – № 8. – С. 22 – 23.

Стаття-роздум про виникнення ВІЛ та його дію на ДНК людини.

53. Основні причини високого рівня смертності в Україні / Світовий банк. – К. : Версо-04, 2010. – 60 с.

ББК 60.721.24(4Укр)
О-75
Одна з причин високого рівня смертності в Україні – захворювання на ВІЛ/СНІД.

54. Осуждение и изгнание: скрытая эпидемия ВИЧ-инфекции среди детей в Восточной Европе и Центральной Азии / ЮНИСЕФ. – М., 2010. – 56 с.

ББК 55.148
О-79

55. Оцінка існуючих знань, ставлення та практик щодо лікування, догляду та підтримки дітей з ВІЛ-інфекцією : моногр. / О. М. Балакірєва, Н. М. Нізова, Т. І. Тарасова, О. П. Шестаковський. – К. : Фоліант, 2010. – 160 с.

ББК 60.561.6
О-93
У монографії викладено результати соціологічного дослідження, присвяченого становищу ВІЛ-позитивних дітей та підлітків і їхніх сімей. Даються відповідні рекомендації.

56. Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні : аналіт. звіт / ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. – К. : ТОВ «К. І. С.», 2008. – 192 с.

ББК 51.1(4Укр)2
П-32

57. Рівень знань щодо ВІЛ/СНІДу, поведінка та ставлення до людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом : аналіт. звіт-дослідж. / Держ. ун-т розвитку сім’ї та молоді. – К., 2007. – 125 с.

58. Сакович Е. Эпидемия СПИДа в Украине лидирует в Европе / Е. Сакович // Комс. правда в Украине. – 2009. – 1 дек. – С. 10 – 11.

Матеріали Круглого столу напередодні 1-го грудня – Всесвітнього Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом.

59. Cисоєнко Н. В. Сучасні проблеми ВІЛ/СНІДу та формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих : метод. рек. / Н. В. Сисоєнко, Н. М. Семенець, С. В. Соколенко ; М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 23 с.

60. Слабкий Г. О. Моніторинг поведінки студентської молоді м. Києва щодо ВІЛ-інфікування / Г. О. Слабкий // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я. – 2008. – № 4. – С. 5 – 8.

61. СНІД – знак біди : матеріали до бесід з учнями / ред. Г. Давидова // Позакл. час. – 2009. – № 17 – 18. – С. 135 – 146.

Про історію виявлення хвороби, її походження та шляхи передачі.

62. СНІД : знати, щоб жити : вихов. захід / О. О. Берзіна // Позакл. час. – 2009. – № 21 – 22. – С. 71 – 73.

У виховному заході зібрано доступний для старшокласників та актуальний матеріал про ВІЛ/СНІД.

63. Соціальна робота з людьми, що живуть з ВІЛ/СНІДом : метод. посіб. / Т. Семигіна, О. Банас, К. Венедиктова та ін. – К. : Вид. дім «КМ акад.», 2006. – 620 с.

64. Столяр І. Його ім’я підступний СНІД : сцен. / І. Столяр, Ю. Карпінський // Позакл. час. – 2008. – № 10. – С. 75 – 77.

Сценарій позакласного часу щодо профілактики зараження ВІЛ/СНІДом.

65. Стукало К. Проблеми ВІЛ/СНІДу в дитячому середовищі в Україні / К. Стукало // Студент. наук. часоп. – Чернігів, 2011. –
С. 112 – 116.

ББК 74.58(4Укр)я43
С88

66. Терлецкий К. Я ждал смерти. Но уже 10 лет живу с ВИЧ / К. Терлецкий // Новая газ. – 2009. – 1. дек. – С. 3.

У статті розповідається про те як самодисципліна та вчасне лікування допомагає ВІЛ-інфікованому зберегти якість життя та продовжити його.

67. Тіщенко Г. Соціокультурні та геополітичні чинники поширення наркоманії та ВІЛ/СНІДу в Україні / Г. Тіщенко, О. Тимошенко // Право України. – 2005. – № 2. – С. 73 – 77.

До уваги читачів представлено відомості про сучасний стан та зв’язок наркоманії з поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні, особливу увагу приділено соціокультурним чинникам розповсюдження наркоманії та ВІЛ/СНІДу серед молоді.

68. Цимбалюк Т. СНІД: конференція для учнів старших класів / Т. Цимбалюк // Здоров’я і фіз. культура. – 2007. – № 30. – С. 6 – 13.

69. Чубенко С. В. Прес-конференція: «СНІД – реальна загроза» / С. В. Чубенко // Безпека життєдіяльн. – 2005. – № 11. – С. 44 – 48.

70. Ширдел Гор СПИД. Первая мировая афера. Два афериста, которые потрясли мир! / Гор Ширдел. – Біла Церква, 2010. – 91 с.

До історії виникнення ВІЛ/СНІДу.

71. Шульга Ю. Найстрашніший монстр для сучасної молоді / Ю. Шульга // Студент. – 2010. – № 10. – С. 24 – 25.

Як жити з вірусом ВІЛ/СНІДу? Саме про це стаття.

72. Шульга Ю. Слово ціною в життя – дуже велика різниця / Ю. Шульга // Студент. – 2010. – № 10. – С. 26 – 27.

У статті розповідається про способи передачі ВІЛ/СНІДу і засоби захисту від цієї невиліковної хвороби.

73. Щербина В. ВІЛ/СНІД і молодь: знання та поведінка / В. Щербина // Соц. політика та соц. робота. – 2008. – № 1. – С. 27 – 36.

74. Это должен знать каждый человек: правда и кривда о наркомании, алкоголе, табаке, «свободной любви» / сост. Л. М. Небывайлова. – Севастополь : Праль, 2006. – 64 с.

У брошурі детально описана вся «краса вільного життя» молоді, а також наслідки такого життя, і СНІД в тому числі.

Comments