Законодавство

Законодавство України у боротьбі з розповсюдженням ВІЛ/СНІДу

Боротьба з розповсюдженням ВІЛ/СНІДу ведеться, перш за все, шляхом реалізації загальнодержавних програм та координується Президентом України та Кабінетом Міністрів. Міністерство охорони здоров’я України розробляє конкретні заходи боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу та відповідає за впровадження їх у життя.
Однією з основних причин розповсюдження ВІЛ/СНІДу є наркоманія. На жаль, наркотики популярні в сучасному суспільстві, а страждає від них у першу чергу молодь. Адже за умов надприбутків торговці наркотиками не зважають на вік споживачів. І реальна ціна, яку має сплатити суспільство, – знищений генофонд.

1. Україна. Закон. Про внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» : Закон України від 23 груд. 2010 р. № 2861-VІ // Уряд. кур’єр. – 2011. – 16 лют. – С. 9 – 10.

Новий закон – це величезний крок уперед у боротьбі з ВІЛ/СНІДом в Україні та захисті прав хворих на ВІЛ/СНІД. У ньому передбачено конфеденційність інформації про хворобу пацієнта (про неї повинна знати тільки одна особа – лікар). З метою ж попередження росту захворюваності на СНІД та ранньої діагностики лікар має право попередити партнерів про можливість зараження, не називаючи джерело інфекції. Ці та ще ряд важливих змін у боротьбі з ВІЛ/СНІДом прописані у даному законі.

2. Україна. Закон. Про затвеpдження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 рр. : Закон України від 19 лют. 2009 р. № 1026 // Відом. Верховної  Ради України. – 2009. – № 27. – С. 8.

3. Україна. Верховна Рада. Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з проблем ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії : Постанова Верховної Ради України від  1 лип. 2004 р. № 1943-IV // Голос України. – 2004. – 27 лип. – С. 7.

4. Україна. Верховна Рада. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв’язання» : Рек. Верховної Ради України від 03 лют. 2004 р. № 1426-ІV // Голос України. – 2004. – 2 берез. – С. 7.

5. Україна. Президент. (2005 – 2010; В. А. Ющенко). Про вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні : Указ Президента України від 30 листоп. 2005 р. № 1674/2005 // Уряд. кур’єр. – 2005. – 7 груд. – Орієнтир : c. 6.

6. Україна. Президент (2005 – 2010; В. А. Ющенко). Про координаційну раду з проблем ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії : Указ Президента України від 14 берез. 2008 р. № 220 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 21. – С. 9.

7. Україна. Президент (2005 – 2010; В. А. Ющенко). Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2006 року «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами» : Указ Президента України від 14 лют. 2006 р. № 132/2006 // Уряд. кур’єр. – 2006. – 3 берез. – С. 12.

8. Україна. Кабінет Міністрів. Питання реалізації спільного із Світовим банком проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» : Постанова Каб. Міністрів України від 26 груд. 2005 р. № 1287 // Уряд. кур’єр. – 2006. – 25 січ. – Орієнтир: с. 15 – 16.

9. Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення зміни до Положення про наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні»: Постанова Каб. Міністрів України від 26 груд. 2005 р. № 1286 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 52. – С. 418.

10. Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення зміни до Положення про Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу і її складу : Постанова Каб. Міністрів України від 24 черв. 2009 р. № 621 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 47. –  С. 26.

11. Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення зміни до    пункту 6 Положення про Комітет з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам : Постанова Каб. Міністрів України від 26 жовт. 2006 р. № 1498 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 43. – С. 137.

12. Україна. Кабінет Міністрів. Про реалізацію спільного із Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» : Розпорядження Каб. Міністрів України від 15 листоп. 2006 р. № 558-р // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 46. – С. 70.

13. Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2007 – 2015 роки : Розпорядження Каб. Міністрів України від 03 серп. 2006 р. № 462-р // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 32. – С. 133 – 136.

14. Україна. Міністерство охорони здоров’я. «Про затвердження рекомендованих табелів оснащення виробами медичного призначення закладів охорони здоров’я, які здійснюють клініко-діагностичні дослідження та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на ВІЛ/СНІД» : Наказ М-ва охорони здоров’я України від 20. 07. 2010 р. № 590 // Зб. нормат.-директ. матеріалів з охорони здоров’я. – 2010. – № 8. – С. 79 – 90.

15. Україна. Міністерство охорони здоров’я. «Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції» : Наказ М-ва охорони здоров’я України від 11. 05. 2010 р. № 388 // Зб. нормат.-директ. матеріалів з охорони здоров’я. – 2010. – № 8. – С. 48 – 54.

16. Аналіз економічної діяльності ефективності проектів з профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні / [О. Яременко, О. Балакірєва, О. Артюр та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2008. – 99 с.

ББК 65.9(4Укр)261
А64

17. Бега А. Громадський нагляд за державною політикою з ВІЛ/СНІДу : звіт про політику в сфері ВІЛ/СНІДу / А. Бега. – К., 2007. – 102 с.

18. Вертіль О. Допомога на боротьбу з ВІЛ/СНІДом / О. Вертіль // Уряд. кур’єр. – 2009. – 23 верес. – С. 3.
Наведено перелік державних програм та нормативних документів щодо індивідуальної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД.

19. Комарова Н. Огляд міжнародної та української нормативно-законодавчої бази щодо прав ВІЛ-позитивних та уразливих до ВІЛ дітей / Н. Комарова. – К. : Вид. дім «КМ акад.», 2007. – 102 с.

20. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / ред. : М. І. Мельник, Н. І. Хавроненко. – К. : Канон, 2001. – 600 с.

У коментарі роз’яснено подробиці дії статей Кримінального кодексу України, у тому числі й тих, що пов’язані з наркоманією та СНІДом.

21. Организации, работающие в области ВИЧ/CПИД в Украине : справочник. – Вып. 4 / ред. В. Янюк. – 2006. – 129 с.

ББК 55.14я2
О-64

22. Пазенко Д. Організаційно-правові заходи протидії і профілактики наркоманії та CНІДу / Д. Пазенко // Юрид. Україна. – 2006. – № 10. – С. 80 – 84.

23. Семигіна Т. Політика протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: роль міжнародної допомоги (за матеріалами дослідження глобальних ініціатив у сфері ВІЛ/CНІДу в Україні) / Т. Семигіна. – К. : Агенство Україна, 2009. – 125 с.

24. Семигіна Т. Політика протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: між надіями та розчаруванням / Т. Семигіна ; Нац. ун-т. «КМ акад.» // Наук. зап. – Т. 69 / гол. ред. С. В. Рябов – К., 2007. –  С. 21 – 27.

Описано ініціативи щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні. Визначено динаміку формування фінансової підтримки цих ініціатив з боку Глобального фонду боротьби з ВІЛ/СНІДом.

25. Семигіна Т. Протидія вірусу чи канонам системи охорони здоров’я? (аналіз політичної відповіді на посилення епідемії ВІЛ/CНІДу в Україні) / Т. Семигіна // Віче. – 2010. – Берез. –  С. 22 – 24.

Проаналізовано підхід до боротьби з епідемією СНІДу організацій охорони здоров’я України.

26. Шашкова-Журавель І. Міжнародні правові аспекти захисту трудових прав ВІЛ-інфікованих та хворих на CНІД осіб / І. Шашкова-Журавель // Юрид. Україна. – 2008. – № 7. – С. 102 – 105.
Comments